top of page

2013 yılında kurulan Hara Yoga, kadim öğretileri modern bir yaklaşımla aktaran, ilk adımdan eğitmen yetiştirmeye kadar tüm yelpazede deneyim tabanlı eğitim veren bir kurumdur.

Vizyonumuz

Çeşitlilikte Birlik

 
Toplumsal barışın ve iç huzurun yapıtaşı, ve Yoga’nın kelime anlamı ve nihai amacı olan birliğin tek tiplilikte değil, aksine, kültürel çeşitlilikte bulunabildiğinini örnek yoluyla öğretmek.

 

Yoga’nın kelime anlamı ve nihai amacı birlik veya birleşmektir. Bu birlik, bir tek tiplilik ürünü değildir.

Toplumun her kesimi (veya bireyin her hali) için tek tip kültür, din, dil, ekonomi veya politika mümkün değildir. Birliği tek tiplilikte arayıp, o tipi başkalarına ve kendimize empoze ettiğimiz sürece savaş ve huzursuzluk devam edecektir.​ Birliği çeşitlilikte bulabileceğimizi anladığımızda toplumsal barış mümkün olacak, sevgi, saygı, merhamet ve tahammül ortaya çıkacaktır.

 

Misyonumuz

Hizmet, Sevgi, Disiplin ve Farkındalık

 
Fiziksel sağlık, zihinsel huzur ve manevi idrakın ortaya çıkması ve süregelmesi için Yogik Yaşam Tarzı & Vedanta öğretmek. Bu öğretilerin doğallıkla ve verimlilikle aktarılması için Yogik değerlerle yaşayan bir Topluluk kurmak.

 

Artık global kültürün bir parçası olan Yoga, fiziksel sağlık için egzersiz, nefes, gevşeme ve beslenme öğretilerine, zihinsel huzur için duygu yönetimi, odaklanma ve meditasyon öğretilerine, ruhsal idrak için kişiyle mutlak arasındaki ilişkiyi açıklayan birlik felsefesine sahiptir.​ Bu öğretilerin en başarılı aktarım yolu ise usta-çırak ilişkisine sahip topluluklarda yaşamaktır.

Hiçbir insan sadece vücut, sadece duygu, sadece zeka veya sadece ruh değildir. Bu yüzden, çeşitli zamanlarda ve koşullarda uygulamak üzere çeşitli öğretilere ihtiyaç duyar. Bunları güvenle öğrenmek içinse duyarlı ve erdemli bir topluluğa dahil olmalıdır.

 

Değerlerimiz

Erdemli Yaşam

 
Yogik Yaşam Tarzı’nın ahlaki ve manevi altyapısı olan Yogik Erdemler’i uygulamak, ve örnek ve rehberlik yoluyla öğretmek.

 

Bu erdemler, Yama adıyla bilinen zararsızlık, doğruculuk, cinsel sorumluluk, biriktirmeme ve çalmama, ve Niyama adıyla bilinen saflık, hoşnutluk, çilecilik, öğreti peşinde olma ve Mutlak’a teslimiyettir. Bunlar, hem sağlık, hem huzur, hem mana arayışında yararlı, her zaman, her yerde geçerli yönergelerdir.

​Erdemli hayat süren bir toplulukta (veya bireyin kendi içinde) bölünme veya savaş bulunmaz, sorunlar kendi içlerinde çözülürler, yasalar ve yasaklar gereksizleşmeye başlar. Çözüm, daha iyi yasalarda olduğu kadar, yasaları gerektiren erdemsizliği ortadan kaldırmaktadır.

bottom of page