top of page

Yoga Herkes İçindir!

Yaş, beden veya tecrübeden bağımsız olarak herkes yapabilir.
Yoga'ya Başlangıç Kursu'muz, Yoga’nın doğru öğrenilmesi ve
öğrencinin niteliklerine uygun biçim ve hızda öğretilmesini amaçlar.

6

hafta

Kursumuz öğrenim bölümü 6 haftada 6 adet 2 saatlik dersten oluşur. Her derste yeni uygulama ve teori öğretilir, adım adım gidilir.

2

Ay

Tüm katılımcılara kurs boyunca, yani iki aylık sınırsız ders paketi hediye edilir. Böylece öğrenilenin pekiştirilmesi ve farklı ders ve öğretmenlerin deneyimlenmesi kolaylaşır.

12

öğrenci

Kurslarımız 12 öğrenci kapasitesine sahiptir ve çoğu kursta asistan öğretmenler de olur. Bu, birebir takibi mümkün kılar.
İyengar Yoga

Pratik:

Kişisel

Pratiğin

Temelleri

1

Eklem Yogası
(Pawan-mukta)

Tüm eklemlerin tek tek ve ilgiyle ele alındığı, nefesle beraber yapılan açma, kapama, yuvarlama egzersizleridir. Vücuda hareket şevki getirir ve derinden ısıtarak dersin geri kalanını zevkli ve güvenli hale getirir.

2

Nefes Egzersizleri
(Pranayama)

Hatha Yoga'da her pozun içinde nefesin büyük bir yeri vardır. Nefes eklendiğinde poz canlanır denebilir. Bunun yanı sıra, sadece nefesle yapılan, ateş nefesi ve denge nefesi gibi egzersizler de bulunur.

3

Güneşe Selam
(Surya Namaskar)

Hatha Yoga'nın en bilinen ısınma akışı Güneşe Selam, omurga, kalça ve omuzları güvenle ve dengeli bir şekilde ısıtır. Günlük hayatınıza da kolaylıkla ekleyebileceğiniz basit, ama etkili bir akıştır.

4

Savaşçı Akışı
(Vira-Vinyasa)

Savaşçı akışları güç, dirayet ve sabır gibi erdemleri geliştirmeyi hedefleyen, vücut ısınmış ve gücünün zirvesindeyken yapılan pozlardır. Bu pozların, nefesle birleşip akıcı şekilde yapılması sakin bir akıcılık getirir.

5

Temel Pozlar
(Hatha Yoga)

Omurganın ana bölgelerine yoğunlaşan temel pozlar, sabit tutulur ve nefesle canlandırılır. Hatha Yoga'nın en içsel ve kişisel alanıdır. Her poz fizyolojik ve psikolojik olarak bambaşka deneyimler sunar.

İyengar Yoga

Teori:

Yoga'nın

5 Prensibi

1

Doğru Egzersiz
(Asana)

Yoga, vücudun tüm sistem ve fonksiyonlarına hitap eden, vücudu bir bütün olarak ele alan, dinçlik ve şifa getiren, uygulanması basit, etkisi kapsamlı, kişiye ve koşullara adapte edilebilen bir egzersizdir.

2

Doğru Nefes
(Pranayama)

Yoga'da nefes, sadece hayatta kalmak için değil, fiziksel ve duygusal kimyamızı fark edip etkilemek için kullanılır. Pozlarla birlikte kullanıldıklarında vücuda içten masaj yapar, farkındalığı arttırır ve riskleri azaltır.

3

Doğru Gevşeme
(Yoga Nidra)

 

Bilinçli gevşeme, pek çok insanın hayatı boyunca varlığını bilmediği, fakat sağlık, huzur ve mana için elzem bir haldir. Her yoga dersi bilinçli, rehberli, derin gevşeme ile tamamlanır.

4

Doğru Beslenme
(Sattva)

Yogik beslenme, bir kurallar dizisinden ibaret olmanın çok ötesinde, 'bu yiyeceğin bana etkisi ne olacak ve bu etki benim yaşam niyetlerime uygun mu' gibi soruların cevabıyla, yani his ve zeka ile verilen kararlardan oluşur.

5

Doğru Düşünce
(Vedanta)

Zeka ve merak, evrimin getirdiği en kıymetli hediyelerden. Yogik ve Vedik felsefe, iç ve dış alemlerin nasıl işlediğiyle alakalı, fikre değil deneyime, otoriteye değil idraka dayalı, son derece uygulanabilir kavramlar sunar.

Yaklaşan Kurslar

Nothing to book right now. Check back soon.
bottom of page